Cwaniactwo a mądrość

Co według Was jest najważniejsze? Wykształcenie, wychowanie, kultura osobista i mądrość to cztery różne kategorie. Wykształcenie to ukończenie „szkół”. Wychowanie to nabycie osobowości i umiejętności życia. Kultura osobista to coś, co się ma w sobie niejako „we krwi”, a polega na byciu delikatnym nawet w brutalnej szczerości. Mądrość natomiast to życiowa wiedza zdobyta poprzez refleksje dotyczące różnorodnych doświadczeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Co jest najważniejsze w życiu?

Czytaj dalej