Czy jesteś wolny?

Każdy z nas czuje się wolnym człowiekiem. W zasadzie samodzielnie i autonomicznie podejmujemy wiele decyzji, jesteśmy przecież dorośli. Możemy pójść w lewo lub w prawo, co zależy od naszego widzimisię. Możemy kupić bułkę lub chleb, dać ofiarę w kościele lub wypić kielicha, wystawić sikorkom słoninkę lub strzelać do ptaszków.

Czytaj dalej