Nasze żywioły

Z każdym rokiem przybywa nam mądrości, którą czerpiemy z kolorowego rezerwuaru doświadczeń. O ile poddajemy je refleksji i jakieś wnioski sensowne z tego wyciągamy. Wrzuceni w żywioły wszechświata albo błąkamy się jak zgubieni wędrowcy, albo spacerujemy jak radośni turyści.

Czytaj dalej