Nasze polskie lipy – pochwała poezji

„Poezja to echo z dna serca” – pisał w jednym ze swoich wierszy
L. Staff. Poeta jest zatem człowiekiem wrażliwym, dostrzegającym o wiele więcej niż każdy z nas. Przedmiotem swojego opisu i refleksji może uczynić zarówno człowieka, jak i świat, w którym człowiek żyje. Poezja może być waleczna, domagać się sprawiedliwości, patriotyzmu, ale może także zajmować się pięknem. Wydaje mi się, że właśnie piękno powinno stanowić główna kategorię, po której można odróżnić prawdziwą poezję od zwyczajnych wierszy.

Czytaj dalej


Dziękuję Przyjaciele

Otaczają mnie ludzie uśmiechnięci, życzliwi, serdeczni, pogodni – mimo że często zmęczeni codziennością, utrudzeni rozwiązywaniem mniejszych lub większych problemów. Zafrapowani niełatwymi sytuacjami z dziećmi, z pracownikami, z szefami w pracy, borykający się z remontami domu, chorobami, wszelkimi przeciwnościami losu. A jednak są gotowi stanąć na każde wezwanie, aby pomóc, aby przynieść radość i nadzieję, gdy w sercu mam smutek i zwątpienie.

Czytaj dalej