Jak się nie sku…wić – rzecz o wolności

Upadały cesarstwa, królestwa, państwa… przemijały jak mgła rozwiewana wiatrem. Czasami powodem klęski były wojny, najazd barbarzyńców, a czasami z głupota obywateli. Człowiek tylko pozostawał. Owszem, szukał zastępczej wspólnoty, boć człowiek nie jest samotną wyspą i potrzebuje mieć bliźnich wokół siebie. Po co mu owi bliźni? A choćby do realizowania powiedzenia: „kochaj bliźniego, jak siebie samego” lub „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, albo „z bliźnim się można zabliźnić”.

Czytaj dalej


Czy jesteś wolny?

Każdy z nas czuje się wolnym człowiekiem. W zasadzie samodzielnie i autonomicznie podejmujemy wiele decyzji, jesteśmy przecież dorośli. Możemy pójść w lewo lub w prawo, co zależy od naszego widzimisię. Możemy kupić bułkę lub chleb, dać ofiarę w kościele lub wypić kielicha, wystawić sikorkom słoninkę lub strzelać do ptaszków.

Czytaj dalej